5 czerwca 2023

Opis faktur w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo      

W związku z licznymi pytaniami oraz celem ujednolicenia procedury opisywania faktur w ramach rozliczenia dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przekazujemy Państwu co następuje:

 1. Beneficjent zobowiązany jest wydatkować środki od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Beneficjent zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykorzystanej dotacji zgodnie z zapisem umowy § 5 pkt. 1 w terminie do 15 stycznia 2024 r.
 3. Niezbędne informacje dotyczące rozliczenia:
Organ prowadzący Paragraf Dział Rozdział
Gmina 2030 801 80101 Szkoły podstawowe
Powiat 2130 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Województwo 2230 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Fundacja 2810 80104 Przedszkola
Stowarzyszenia 2820 80115 Technika
Inny podmiot 2830 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
80120 Licea ogólnokształcące
80134 Szkoły zawodowe specjalne
80147 Biblioteki pedagogiczne
 1. Faktura
  a. Opis faktury.
  1.Przykładowy opis:
  „Wymienione na fakturze: (zgodnie ze złożonym wnioskiem)
  1. Książki będące nowościami wydawniczym i niebędące podręcznikami – paragraf wydatkowy 4240;
  2. Elementy wyposażenia biblioteki (do wyboru: zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, zakup oprogramowania dla bibliotek, czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki tj. regałów, półek, biurek, szaf, foteli, elementów oświetleni) – paragraf wydatkowy 4210;
  3. Realizacja działań promujących czytelnictwo, m.in.:

  1. Organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów – paragraf wydatkowy 4300,
  2. Książki będące nagrodami dla dzieci i/lub uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo – paragraf wydatkowy 4190;
  3. Materiały na organizację konkursów – paragraf wydatkowy 4210;

zostały zakupione dla …………………………………… (proszę podać nazwę szkoły/przedszkola/biblioteki, a jeżeli szkoła wchodzi w skład zespołu – wpisujemy Szkoła Podstawowa/Przedszkole w Zespole Szkół …….) w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3 na podstawie:
– umowa nr …..
– data zawarcia umowy.
Wymienione na fakturze pozycje zostały włączone do księgi inwentarzowej w dniu …….”

b. Na fakturze powinna się również znaleźć informacja dotycząca zwiększenia zbiorów bibliotecznych – konto 014 – oraz wartość zaksięgowana na tym koncie.
c. Jeżeli faktura została opłacona na podstawie faktury pro-forma wówczas zarówno na niej, jak i na fakturze właściwej zamieszczamy opis:

1.Na fakturze właściwej:
„Zapłacono na podstawie pro-forma. Zamówienie nr ………… z dnia ………….”;
2. Na fakturze pro-forma/zamówienie:
„Zapłacono na podstawie pro-forma/zamówienie nr ………… z dnia ………….. dotyczy faktury                              właściwej nr faktury ……. z dnia wystawienia faktury ………….”.

d. W kwocie ogółem powinno się znaleźć:

1. Kwota dotacji: ………….. zł;
2. Kwota wkładu własnego: ………….. zł;
3. Inne kwoty niepodlegające rozliczeniu dotacji: ……………….. zł
(Umieszczamy tu pozycje nieobjęte programem np. opłaty kurierskie, puzzle, gry, malowanki, filmy DVD, pozycje książkowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców itp.).

e. Potwierdzenie zgodności rachunkowej i zgodności merytorycznej (czytelne pieczęcie i podpisy).
f.  Zatwierdzenie do wypłaty ze środków budżetowych oraz paragraf wydatkowy, pieczęć zapłacono                          przelewem/gotówką dnia … (czytelne pieczęcie i podpisy).

Do faktury powinny być dołączone potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z              oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).

5. Potwierdzenia za zgodność.
Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewy, raporty kasowe.

 

 

Ułatwienia dostępu