6 czerwca 2023

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Wydarzenie organizuje Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

III Forum Edukacji Zawodowej odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2023 r. w Warszawie.

  • udział w konferencji jest bezpłatny;
  • wydarzenie będzie transmitowane on-line;
  • każdy uczestnik konferencji stacjonarnej otrzyma certyfikat uczestnictwa;
  • rejestracja trwa do 9 czerwca – liczba miejsc ograniczona.

Konferencja skierowana jest do wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej — doradców, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Tematem przewodnim III Forum Edukacji Zawodowej są „Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy”. Program dotyka kluczowych zagadnień, jakie wiążą się ze skutecznym planowaniem kariery w dobie edukacji cyfrowej. Przyjrzymy się narzędziom cyfrowym pomocnym podczas rekrutacji, budowie swojego wizerunku w internecie w kontekście poszukiwania pracy, oraz postaramy się przedstawić wyzwania stojące w obszarze zawodowych umiejętności cyfrowych. Dodatkowo zgłębimy temat najważniejszych umiejętności cyfrowych jakie powinien obecnie posiadać młody pracownik na rynku pracy. Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance wspiera, inspiruje ideami i rozwija nowe pokolenie Zawodowców i obywateli Europy.

Rejestracja dostępna na stronie: http://forumedukacjizawodowej.pl/

Ułatwienia dostępu