17 czerwca 2023

Adres Kuratorium Oświaty

Zachęcamy Państwa do wysyłania korespondencji kierowanej do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w formie elektronicznej – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP (/006473260/SkrytkaESP).

Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

  • godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30
  • skargi i wnioski przyjmowane są również w poniedziałki do godziny 16.00 w pokoju 382
  • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /006473260/SkrytkaESP
  • Adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-44456-42586-BWGVR-25
  • e-mail: ko@ko.olsztyn.pl
  • telefon 89 523-26-00, 89 527-22-50
  • fax: 89 52-72-721
  • NIP 739 12 312 49
  • Regon 006473260

  Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu

  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

  p.o. Dyrektor: Beata Kulesza

  • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /006473260/SkrytkaESP
  • Adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-44456-42586-BWGVR-25
  • e-mail: delelblag@ko.olsztyn.pl
  • tel. 55 237 10 69, 55 232 46 99
  • fax: 55 232 42 16

   

  Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku

  ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

  Dyrektor: Dariusz Jurczykowski

  • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /006473260/SkrytkaESP
  • Adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-44456-42586-BWGVR-25
  • e-mail: delelk@ko.olsztyn.pl
  • tel. 87 732 85 75, 87 732 85 63
  • fax: 87 732 85 76

   

  Komórki organizacyjne

   

  Wydział Administracyjno – Prawny

  Dyrektor: Mirosława Gralla-Kaperzyńska

  • tel. 89 52 32 272

  p.o. zastępcy dyrektora: Arkadiusz Bolejko

  • tel. 89 52 32 375

  Prowadzi sprawy:

  • Pragmatyka zawodowa nauczycieli
  • Awans zawodowy nauczycieli
  • Nostryfikacja i legalizacja dokumentów
  • Dokumentacja przebiegu nauczania po zlikwidowanych szkołach i placówkach

   

  Wydział Nadzoru Pedagogicznego

  Dyrektor: Ewa Klonowska

  • tel. 89 52 32 314

  Zastępca Dyrektora: Mariusz Rydzio

  • tel. 89 52 32 274

  Prowadzi sprawy:

  • Kontrole planowe w szkołach i placówkach
  • Kontrole doraźne w szkołach i placówkach

   

  Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki

  Dyrektor: Małgorzata Hochleitner

  • tel. 89 52 32 384

  Zastępca Dyrektora: Dariusz Człapiński

  • tel. 89 52 32 533

  Prowadzi sprawy:

  • Akredytacja
  • Dokształcanie młodocianych pracowników – koordynacja
  • Doskonalenie nauczycieli / Sieć doradztwa metodycznego
  • Konkurs Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”
  • Konkurs „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
  • Konkurs „Szkoła Przyjazna Środowisku”
  • Konkursy przedmiotowe
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Patronat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  • Program „Laboratoria przyszłości”
  • Przykłady dobrych praktyk”
  • Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
  • Rządowy program „Aktywna tablica”
  • Stypendium MEiN
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Szkolnictwo branżowe
  • Wypoczynek i turystyka dzieci i młodzieży

   

  Zespół księgowości

  Główny Księgowy: Elżbieta Napiwodzka-Szydlik

  • tel. 89 52 32 424

  Osoba zastępująca: Marzena Zasada

  • tel. 89 52 32 300

Ułatwienia dostępu