19 czerwca 2023

Szkoła podstawowa w Barcikowie

kilka obrazów znajduje się na sztalugach na zewnątrz budynku
grupa ludzi siedzących przed tłumem ludzi

Ułatwienia dostępu