4 lipca 2023

Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki przeprowadzonego w maju egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 12, 13 i 14 czerwca br.  Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło ok. 510 400 spośród ok. 520 600  uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.), w tym ok. 13 800 uczniów – obywateli Ukrainy.

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-2023

Ułatwienia dostępu