6 lipca 2023

Studia podyplomowe „Etyka dla nauczycieli”

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przygotowała w swojej ofercie kształcenia studia podyplomowe z etyki w specjalności nauczycielskiej, kierowane do czynnych zawodowo nauczycieli. Studia podyplomowe są organizowane i prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia są bezpłatne!

Więcej informacji: https://podyplomowe.aksim.edu.pl/etyka-dla-nauczycieli/

Ułatwienia dostępu