10 lipca 2023

Podsumowanie pracy Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

30 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. W naradzie uczestniczyli także dyrektorzy szkół podstawowych powiatu gołdapskiego.

W spotkaniu wziął udział Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, który podziękował dyrektorom za podejmowane działania w roku szkolnym 2022/2023. Poinformował o zbliżających się zmianach w przepisach prawa oświatowego dotyczących, m.in. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Podkreślił znaczenie i rolę specjalistów zatrudnionych w szkołach, a także wskazał na autonomię szkół, którą gwarantuje prawo oświatowe.

Podczas wizyty w Gołdapi doświadczeniem i dobrymi praktyki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych podzieli się: Leszek Retel – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi wraz z nauczycielami koordynującymi projekty realizowane w jego szkole oraz Edward Szmul – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Reszlu. Dyrektorzy i nauczyciele przedstawili możliwości wzięcia udziału szkół podstawowych w programach rządowych oraz projektach, stypendiach i programach, które proponowane są przez inne organy.

Rada Dyrektorów podsumowała drugi rok swojej działalności. Przewodnicząca Rady Dyrektorów Anna Wasielewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie – przedstawiła sprawozdanie z realizowanych zadań. W roku szkolnym 2022/2023 odbyły się 4 spotkania Rady, podczas których, m.in. ustalono zakres wsparcia dyrektorów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz możliwości zorganizowania działań w celu aktywnego włączenia się szkół w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

W ramach wspierania dyrektorów szkół przez Radę odbyło się m.in. spotkanie on-line z dyrektorami szkół i placówek,  pełniących  tę   funkcję  po  raz  pierwszy.  Przedstawiciele  Rady  Dyrektorów  podzielili  się  przykładami   dobrych   praktyk  w zakresie   opracowania   planu   nadzoru pedagogicznego. Ponadto odbyły się wizyty studyjne w Szkole Podstawowej nr 1
im.  Armii  Krajowej  w  Ostródzie  oraz  lekcje  otwarte  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  im.  Rotmistrza  Witolda  Pileckiego  w  Olsztynku.

W celu aktywnego włączenia się szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaj Kopernika Rada opracowała i upowszechniła Akcję społeczno-edukacyjnej „Konwalia” i Wojewódzki Konkursu na Kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów”.

Podczas  wizyty  w  Gołdapi,  dzięki  uprzejmości  gospodarza spotkania Leszka Retla – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – dyrektorzy mieli również możliwość zobaczenia mazurskich tężni solankowych.

Ułatwienia dostępu