17 lipca 2023

LICEA, TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych szkół ponadpodstawowych:

liceów, techników,

branżowych szkół I stopnia

województwa warmińsko-mazurskiego

WAP.021.3.47.2023.MP

Olsztyn, dnia 17 lipca 2023 r.

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2023/2024

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. dyrektorzy szkół publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz branżowych szkół I stopnia zobowiązani są do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w szkołach przez Państwa kierowanych, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA LICEA, TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA – WOLNE MIEJSCA”  zgodnie z ww. zarządzeniem, tj. 24 lipca 2023 r. do godziny 10.00.

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

Ułatwienia dostępu