31 lipca 2023

Krajowe eliminacje do konkursu „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie UE odpowiedzialna jest Hiszpania, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2023 r.

 

Tegoroczna edycja konkursu ECPA koncentruje się na temacie zapobiegania handlowi ludźmi w celu wyzysku w pracy lub innego rodzaju wyzysku.

 

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 tys. euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5 tys. euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej w dniach 13-14 grudnia bieżącego roku.

 

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA.

 

Informacja na temat eliminacji krajowych do konkursu ECPA (wraz z załącznikami) jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce dotyczącej EUCPN: www.gov.pl

Ułatwienia dostępu