3 sierpnia 2023

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” – 4 edycja

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel-koordynator z danej placówki.

 

Cele ogólne projektu:

  • rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,
  • budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,
  • uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,
  • realizacja podstawy programowej,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych.
  • Udział w Projekcie pozwoli też na zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe).

 

Więcej informacji o Projekcie:

Zgłoszenia należy wysłać do końca września 2023 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego:

Kontakt: powstancy44pamietamy@gmail.com

Ułatwienia dostępu