22 sierpnia 2023

Ostatnie miesiące realizacji szkoleń „Lekcja:Enter”

Fundacja Orange w partnerstwie z innymi podmiotami zachęca do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli w ramach Projektu „Lekcja:Enter”, podnoszących kompetencje cyfrowe i metodyczne. Finansowanie szkoleń odbywa się ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Udział w szkoleniu to szansa transformacji edukacji w kierunku adekwatnym do zmieniającego się świata. Badania pokazują, że nauczyciele, którzy wzięli udział w dotychczasowych szkoleniach, nie tylko podnieśli swoje kompetencje cyfrowe, ale także znacznie częściej wykorzystują narzędzia cyfrowe w nauczaniu. Kilkakrotnie zwiększył się odsetek nauczycieli często korzystających w nauczaniu z oprogramowania umożliwiającego współpracę z innymi, tworzenie wirtualnych klas, aplikacji do przygotowania quizów czy komputerowych gier edukacyjnych.

Szkolenia odbywają się na nowych zasadach – tylko 18 godzin szkolenia, brak konieczności pisania scenariuszy lekcji.

Szkolenia trwają TYLKO do końca października 2023 roku.

Nauczyciele zgłaszają się na szkolenie samodzielnie. Zgłaszając się do projektu, należy wybrać jednego z realizatorów szkoleń  w województwie.

Zgłoszenie do projektu

Ułatwienia dostępu