28 sierpnia 2023

Spotkania informacyjne dot. ostatnich szkoleń w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST – realizator projektów grantowych projektu „Lekcja:Enter” w województwie warmińsko-mazurskim – informuje, że jedynie do końca października 2023 r. nauczyciele z całej Polski mogą bezpłatnie wziąć udział w 18 godzinnym szkoleniu on-line z efektywnego stosowania podczas swoich zajęć lekcyjnych atrakcyjnych narzędzi, związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). Jedyną podstawą zaliczenia szkolenia jest min. 60% obecność na zajęciach.

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje na temat projektu, połączone z krótkim 20‑sto minutowym szkoleniem, na którym prezentowany będzie przykład praktycznych i przydatnych zagadnień obejmujących szkolenie „Lekcja:Enter.zip!”, uzyskają Państwo na spotkaniach informacyjnych, na które organizatorzy serdecznie zapraszają:

  • 30 sierpnia 2023 r., godz. 12.00 – szkolenie pt.: Organizacja materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi TIK
    Link do zapisów
  • 06 września 2023 r., godz. 18.00 – szkolenie pt.: Zaplanuj rok szkolny – harmonogramy dla nauczycieli, dzieci i rodziców z użyciem aplikacji TIK
    Link do zapisów

 

Zapytania należy kierować:

Beata Sterniewska – Centrum Edukacji Nauczycieli Potest

kom. 690-855-919 ; e-mail: b.sterniewska@potest.pl

Załączniki

Informacja dla Dyrektorów szkół-Lekcja-Enter
Data: 2023-08-28, rozmiar: 263 KB

Ułatwienia dostępu