8 września 2023

Program „Lekcje o finansach”

Ministerstwo Finansów ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” dla szkół podstawowych. Przedmiotem Programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celami Programu są rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów. O środki na dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki, do wysokości 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub 20 tys. zł, w przypadku wycieczki dwudniowej.

Działania realizowane w ramach dofinansowania oraz wydatkowanie otrzymanych środków należy dokonać w terminie do 22.12.2023 r. Wnioski o dofinansowanie w aktualnej edycji programu należy złożyć do 20.09.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
Ogłoszenia o programach – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu