12 września 2023

Akcja edukacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”

11 września 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Do projektu mogą przystąpić szkoły podstawowe z sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i regionalnej części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Tematyka tegorocznej Lekcji dotyczy zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie dowiedzą się co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobędą praktyczne wskazówki, co sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznają rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.

Każda szkoła, która zgłosi się do akcji, otrzyma pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych, a także upominki dla wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w akcji. Podsumowaniem Lekcji będzie konkurs „Projekt: klimat!”. Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego filmu o zmianach klimatu w otoczeniu uczniów i o sposobach przeciwdziałania im.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 11 września 2023 r. do wyczerpania puli miejsc, poprzez stronę www.zgloszenielekcja.pl. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej o projekcie: Lekcja o Funduszach Europejskich – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (polskawschodnia.gov.pl)

Ułatwienia dostępu