22 września 2023

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych. Celem konkursu jest popularyzowanie historii osób, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej. Materiał powinien zostać opracowany na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych.

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych będzie odbywało się do 31 grudnia bieżącego roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) bądź poczty elektronicznej na adres: ndap@archiwa.gov.pl.

Przydatne linki:

  1. Ministerstwa Edukacji i Nauki:
    Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
  2. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:
    Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” – Archiwa Państwowe

Załączniki

Ułatwienia dostępu