4 października 2023

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im . Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” objętym Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy. Konkurs adresowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 3 do 20 lat a jego celem jest inspirowanie młodego pokolenia  do  twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Ustanowiono trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka). Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie (linki do nagranych recytacji) należy przesłać do 8 stycznia 2024 roku.

Regulamin i inne informacje znajdują się pod adresem internetowym:
Pro Arte Christiana | Fundacja wspierająca działalność artystyczną dzieci i młodzieży

Ułatwienia dostępu