5 października 2023

Konkurs „Aleksandra Piłsudska na tle historii Polek 1905-1939”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje X edycję ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Patron Roku. Celem turnieju jest upowszechnienie wiedzy o postaci, która odegrała ważną rolę w dziejach Polski i zgodnie z uchwałą Sejmu lub Senatu RP jest w bieżącym roku patronem. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetę poświęconą tematowi konkursu. W drugim opracowują w ciągu 48 godzin odpowiedzi na zestaw pytań otwartych. Etap finałowy ma formę turnieju wiedzy online.

W związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. ustanawiającą rok 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej tematem tegorocznej edycji jest Aleksandra Piłsudska oraz udział kobiet w walce o niepodległość Polski i w życiu politycznym II Rzeczpospolitej.

Zgłoszenia należy składać do 22 października 2023 r.

Strona z regulaminem Konkursu:
Aleksandra Piłsudska na tle historii Polek 1905-1939 – Turniej wiedzy „Patron Roku” – Edukacja IPN

Ułatwienia dostępu