13 października 2023

Szkolenie międzynarodowe on-line w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli szkół specjalnych

Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza na  międzynarodowe szkolenie on-line dla nauczycieli szkół specjalnych oraz szkół masowych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+:

PARTNERSHIPS FOR COOPERATION – HOW TO PLAN AN EXCELLENT PROJECT FOR SPECIAL SCHOOLS AND MAINSTREAM SCHOOLS WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Celem szkolenia jest pokazanie, jak  przygotować projekt akcji 2 do programu Erasmus+ oraz jak znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Szkolenie jest nieodpłatne,  prowadzone będzie  w formule on-line – warsztatowej i jest prowadzone w języku angielskim.  Znajomość komunikatywna tego języka jest warunkiem uczestnictwa.

Termin szkolenia: 14 – 23 listopada 2023 r.

Na szkolenie trzeba aplikować pod adresem: Events | SALTO (salto-et.net) na platformie Salto. Na platformie Salto należy się uprzednio zarejestrować.

Zgłoszenia są przyjmowane do 22 października.

Informacje o projektach akcji 2 w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus+ znajdą Państwo pod linkiem – Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Ułatwienia dostępu