18 października 2023

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line: Konferencja jałtańska. „Formalny” koniec wojny

Szanowni Państwo

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przystępuje do realizacji III edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Zainteresowane szkoły mogą uczestniczyć w lekcjach online, podczas których pracownicy Delegatury IPN w Olsztynie poruszać będą po dwa kolejne tematy, tym razem z zakresu historii Polski 1945-1989.

Cykl składa się z ośmiu spotkań, skierowanych do uczniów szkół podstawowych (5-8 klasa) oraz ponadpodstawowych. Lekcje poprzedzone będą fragmentem animacji IPN pt. „Niezwyciężeni”, która ukazuje wysiłek Polaków niezłomnie walczących o odzyskanie suwerenności. Szkoły, które wezmą udział w minimum trzech spotkaniach, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący zajęcia 24 października br. (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

  1. Konferencja jałtańska 4-11.02.1945 r.

Podczas pierwszego spotkania przybliżone zostaną kulisy ustanowienia w powojennej Polsce tzw. porządku jałtańskiego. Nie o samej konferencji jałtańskiej będzie to spotkanie, ale o polityce ówczesnych wielkich mocarstw i ich stosunku do wolnej i suwerennej Polski. Wskazane zostaną elementy, które przyczyniły się do uczynienia z Polski sowieckiej kolonii. Problematykę tę uczestnikom spotkania objaśni dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN.

  1. „Formalny” koniec wojny – 8.05.1945 r.

W ramach drugiego tematu poruszanego na tym spotkaniu przedstawiony zostanie początek końca nazistowskiego reżimu – od działań na froncie zachodnim (z udziałem 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka), poprzez operację berlińską i walki na wzgórzach Seelow, zwieńczoną ostatecznie ciężkimi walkami o Berlin i pertraktacjami toczonymi między przedstawicielami sił zbrojnych III Rzeszy a ich alianckimi odpowiednikami. O sprawach tych opowie Bartłomiej Zaremba z olsztyńskiej Delegatury IPN.

 

Informacje o kolejnych spotkaniach będą sukcesywnie ogłaszane na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Termin rejestracji w przypadku najbliższej lekcji – do 23 października 2023 r. Link do spotkania wysyłany jest automatycznie przez system po wypełnieniu formularza.

Ułatwienia dostępu