18 października 2023

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowanej przez Sejm 14 października 1773 roku.

W dniach 10 (Ełk), 12 (Elbląg) i 13 (Olsztyn) października 2023 r. w województwie warmińsko-mazurskim zorganizowano wojewódzkie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, podczas których nie tylko upamiętniono to ważne dla oświaty święto, ale przede wszystkich odznaczono i nagrodzono nauczycieli oraz osoby działające na rzecz oświaty i wychowania.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe. W uznaniu zasług za działalność na rzecz rozwoju oświaty postanowieniem Prezydenta RP cztery osoby otrzymały Brązowy Krzyż Zasługi. Doceniając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano sto dwadzieścia pięć osób. Natomiast za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej sto dziewięćdziesiąt dwie osoby odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji i Nauki (dwudziestu dwóch nauczycieli) oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (dwudziestu pięciu nauczycieli).

Organizatorzy uroczystości – Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski – przypomnieli zebranym znaczenie powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz, gratulując odznaczonym i nagrodzonym, dziękowali im za zaangażowanie, codzienny trud edukacyjny i wychowawczy oraz życzyli im wytrwałości w pracy.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również akcentów artystycznych – w Ełku wystąpił chór „Śniadecki”, który tworzą uczniowie Zespołu Szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego, w Elblągu – uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Kazimierza Wiłkomirskiego, natomiast w Olsztynie – chór szkolny „Collegium Vocale” z Liceum Ogólnokształcącego nr I imienia Jana Bażyńskiego w Ostródzie.

Ułatwienia dostępu