24 października 2023

SMASHED – program profilaktyki uzależnienia od alkoholu

Minister Edukacji i Nauki już po raz drugi objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych międzynarodowego programu SMASHED, dotyczącego uzależnienia od alkoholu.

Program SMASHED to interaktywny kurs, który przedstawia, w nowoczesnej formie, historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich. Każda z części kursu jest zachętą do interakcji z uczniami – dyskusji na temat wyborów bohaterów oraz ich postawy.

Korzystając z Programu, nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być przyczyną rozpoczęcia dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia do jego konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która – przez angażowanie młodych ludzi – może osiągnąć także efekty wychowawcze i pozytywnie wpłynąć na ich postawy i zachowania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkami:
1) Program SMASHED: Smashed Online – Poland (smashedproject.org),
2) strona z dodatkowymi materiałami dla nauczycieli: Smashed Polska (smashedpolska.pl).

Kontakt dla szkół w sprawie realizacji Programu: kontakt@smashedpolska.pl, tel. 509-928-496 lub 728-900-699 w godzinach 09:00 – 17:00.

Ułatwienia dostępu