15 listopada 2023

Konkurs Fizyczne Ścieżki

Konkurs Fizyczne Ścieżki organizowany jest od 2005 roku przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych. W odróżnieniu od uczestników konkursów przedmiotowych i olimpiad uczniowie biorący udział w Fizycznych Ścieżkach nie rozwiązują testów ani zadań – ocenie podlega przede wszystkim przygotowana przez nich praca.

Link do strony konkursu:
Fizyczne Ścieżki « konkurs (fizycznesciezki.pl)

Ułatwienia dostępu