27 listopada 2023

Zaproszenie do udziału w XIX edycji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (zwane dalej szkołami) do udziału w XIX edycji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Celem konkursu jest wyróżnienie szkół, które:

  • planują i realizują projekt ekologiczny różny od działań systemowych
  • podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (np. realizuje programy lub projekty ekologiczne organizowane przez inne podmioty, kampanie i konkursy ekologiczne, zajęcia terenowe, sejmiki, itp.),
  • informują społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),
  • angażują do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego.

W ramach konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznaje Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2023 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w  zakładce: Szkoły i Placówki →  Certyfikaty → Szkoła Przyjazna Środowisku.

Kontakt:

Bogusław Paliński, e-mail: bpalinski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 746.

Ułatwienia dostępu