28 listopada 2023

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line: Wojska NKWD w Polsce. Urząd Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaprasza na kolejną lekcję on-line w ramach III edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”.

Prowadzący zajęcia 5 grudnia br. (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

  1. Wojska NKWD w Polsce

Na ziemiach powojennej Polski władze komunistyczne zostały usadowione przez wojska sowieckie i sowiecki aparat represji. Nie liczono się z prawem Polaków do swobodnego podejmowania decyzji o swoim losie. Powojenna Polska miała być i rzeczywiście na długie dziesięciolecia stała się sowiecką kolonią. W procesie utrwalania obcej dominacji, w likwidowaniu oporu Polaków, mordowaniu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego brały udział sowieckie formacje, w tym Wojska Wewnętrzne NKWD. Obok jednostek Armii Czerwonej stały się one gwarantem utrzymania władzy przez komunistów w Polsce. O sprawach tych będzie mówił dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN.

  1. Urząd Bezpieczeństwa

Tematem drugiego zagadnienia będzie utworzenie i funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa (oraz terroru) w Polsce po 1945 roku. Potocznie określane Urzędem Bezpieczeństwa bądź bezpieką organy te były istotnym elementem w utrwalaniu sowieckiego zniewolenia Polaków. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego miało wiele nazw, zmieniającą się strukturę, skład oraz kierownictwo. Mimo tych zmian, funkcjonariuszom MBP przyświecał jeden cel – zaprowadzenie ładu i porządku w PRL według wzorca sowieckiego. Wytyczne te realizowano poprzez eliminację wszelkiej opozycji wobec władzy komunistycznej. Problemy te przedstawi Bartłomiej Zaremba z olsztyńskiej Delegatury IPN.

[Formularz zgłoszeniowy] Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line: Wojska NKWD w Polsce. Urząd Bezpieczeństwa

Informacje o kolejnych spotkaniach będą sukcesywnie ogłaszane na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Termin rejestracji w przypadku najbliższej lekcji – do 4 grudnia 2023 r.

Ułatwienia dostępu