7 lutego 2024

Zaproszenie do udziału w warsztatach online nt. Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online nt. „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)”.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży opieki medycznej.

Celem spotkania jest upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.

Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting  się 12 lutego 2024 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej: Rejestracja na szkolenie (ore.edu.pl)

Ułatwienia dostępu