8 lutego 2024

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Wojewódzki Komitet Organizacyjny Warmińsko-Mazurskich Turniejów: Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych, informuje o przywróceniu prac związanych z ich organizacją w 2024 r.

Turniej BRD popularyzuje wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzę o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtuje partnerskie zachowania wobec innych uczestników ruchu, popularyzuje podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, promuje rower, jako środek transportu, rekreacji i sportu oraz inspiruje uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprzez eliminacje szkolne, powiatowe/miejskie oraz Finały Wojewódzkie, zwycięskie drużyny kwalifikują się do Finału Ogólnopolskiego organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego.

Głównymi organizatorami Turnieju w regionie warmińsko-mazurskim jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.

Wszelkie informacje oraz materiały, w tym Regulaminy Turniejów zostały zamieszczone na stronach internetowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie pod adresem: WORD Olsztyn – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu