1 marca 2024

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych

26 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki – Pani Małgorzata Hochleitner, przedstawiając członków Rady Dyrektorów Szkół Branżowych Warmińsko-Mazurskiej Kurator Oświaty – Pani Jolancie Weronice Skrzypczyńskiej. Pani Kurator w swoim wystąpieniu odniosła się do zadań, przed którymi staje Rada, zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia w szkołach branżowych i technikach.

Przewodnicząca Rady Dyrektorów Szkół Branżowych – starszy wizytator Renata Iłeczko podsumowała pracę Rady za rok 2023 ze szczególnym uwzględnieniem zakończenia realizacji 3-letnich programów poprawy efektywności kształcenia w technikach, którym polecono wdrożyć programy w związku z niskimi wynikami osiąganymi na egzaminie maturalnym. Zapoznano także Radę z możliwością składania wniosków o objecie wsparciem w ramach konkursu w naborze uzupełniającym Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu tych środków podzieli się: Pani Agnieszka Opaluch – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku oraz Pan Piotr Dercz – dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie im. E. Sukertowej – Biedrawiny. Spotkanie było także okazją do konsultacji ws. założeń do projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce (PCTE).

W końcowej części spotkania Rady Dyrektorów miała miejsce robocza dyskusja nad przygotowaniami do zaplanowanych na bieżący rok wydarzeń z zakresu doradztwa zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego.

Ułatwienia dostępu