23 kwietnia 2024

Nowe wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany w nim zawarte wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania do przepisów ustawy o dokumentach publicznych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-wzory-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich

Ułatwienia dostępu