1 maja 2024

Sieć doradców metodycznych

Nazwy i adresy placówek doskonalenia nauczycieli:

 1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl , tel. 89 522 85 00
 2. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
  e-mail: sekretariat@wmodn.elblag.pl , tel. 55 643 52 52
 3. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5 A, 19-300 Ełk;
  e-mail: modn@modn.elk.pl , tel. 87 621 10 71
 4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko;
  e-mail: sekretariat@poregizycko.pl , tel. 87 428 33 15
 5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica;
  e-mail: poradnianidzica@op.pl , tel. 89 625 31 39
 6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13, 11-200 Bartoszyce;
  e-mail: pppbce@o2.pl , tel. 89 762 28 06
 7. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn;
  e-mail: kontakt@powreketrzyn.pl , tel. 89 751 35 36, kom. 538 325 395

Sieć doradztwa metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim stan na 1 maja 2024r.

Nazwa przedmiotu/specjalności Liczba doradców Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli
Wychowanie przedszkolne 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Edukacja wczesnoszkolna 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
2 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Język polski 2 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
2 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
2 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Język polski / doradztwo zawodowe 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Historia 1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Historia / Wiedza o społeczeństwie 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Język angielski 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Język angielski / język rosyjski 2 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Język niemiecki 1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Matematyka 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
2 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
2 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Matematyka / Fizyka 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Geografia 1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Chemia 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Biologia 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Biologia / przyroda / chemia 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Technologia informacyjno-komunikacyjna /                  nauczyciel bibliotekarz 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Technika 1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Plastyka 1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Wychowanie fizyczne 1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Muzyka 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Przedmioty zawodowe 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Przedmioty zawodowe / Edukacja dla bezpieczeństwa 1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Kształcenie zawodowe 1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Kształcenie zawodowe / podstawy przedsiębiorczości / doradztwo zawodowe 1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Podstawy przedsiębiorczości 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Doradztwo zawodowe/religia 1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Religia 1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
Kształcenie specjalne 1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach
1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy
1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie
Nauczyciel bibliotekarz 1 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Łączna liczba doradców metodycznych 86

Załączniki

Ułatwienia dostępu