5 czerwca 2024

Akcja edukacyjna „Myję ręce, bo wiem więcej”

Informujemy, że 11 czerwca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 przed budynkiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy ul. Żołnierskiej 16 w Olsztynie odbędzie się akcja edukacyjna pn. „Myję ręce, bo wiem więcej”.

Wydarzenie skierowane jest do ponad 1400 dzieci z przedszkoli i szkół, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu i turystów.

Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie oraz WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego.

Akcja ma na celu edukację w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym przez brudne ręce, co jest szczególnie istotne przed nadchodzącym okresem wakacyjnym.

W programie znajdują się:

Warsztaty i pokazy dla dzieci:

 • Zajęcia z nauki prawidłowego mycia rąk prowadzone przez doświadczonych edukatorów, które pomogą utrwalić zdrowe nawyki.
 • Sprawdzenie skuteczności higieny rąk przy użyciu lampy UV.
 • Pokazy konsekwencji zdrowotnych związanych z brakiem prawidłowych nawyków higieny rąk.

Zwiedzanie stoisk informacyjnych, przy których specjaliści udzielą porad na temat:

 • Profilaktyki zatruć pokarmowych.
 • Zasad bezpiecznego opalania.
 • Bezpiecznego i prawidłowego usuwania kleszcza ze skóry.
 • Bezpiecznego grzybobrania – jak rozpoznawać jadalne grzyby.
 • Jakość wody do picia oraz w kąpieliskach.
 • Szczepień ochronnych – dlaczego są ważne i jakie są rekomendowane dla dzieci.
 • Jak wybrać prawidłowy plecak dla dziecka, aby zapobiegać wadom postawy.
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ułatwienia dostępu