2 lipca 2024

Uszczuplone podstawy programowe – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe–rozporzadzenia-podpisane

Ułatwienia dostępu