15 lutego 2018

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – Laboratorium


2017/2018

II edycja Laboratorium

 1. Założenia programowe
 2. Szkoły i przedsiębiorstwa biorące udział w programie (powiat olsztyński, elbląski, kętrzyński)
 3. Szkoły i przedsiębiorstwa biorące udział w programie (powiat ełcki)
 4. Regulamin Konkursu „ Mój zawód – Moja przyszłość – Moje portfolio” – link
 5. Dokumenty do pobrania:
  1. materiały pomocnicze dla szkolnego koordynatora Programu:
   – informacje pomocne przy organizowaniu wycieczki szkolnej – link
   – karta pracy ucznia w projekcie – Laboratorium – link
   – ramowy plan wycieczki zawodoznawczej – link
  2. deklaracja o przystąpieniu do Programu – link
  3. karta informacyjna o szkole – link

Doradztwo zawodowe w praktyce

Fotorelacje z wycieczek zawodowych:

– Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym – 16 stycznia 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Drogoszach – 14 oraz 9 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie – 8 oraz 19 stycznia 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Mołtajnach – 9 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie – 7 oraz 15 stycznia 2018 r. – link
– Gimnazjum nr 4 w Ełku – 21 lutego 2018 r. – link
– Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach – 20 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku – 22 lutego 2018 r. – link
– Szkoła Podstawowa w Zwierznie – 9 marca 2018 r. – link
– Zespół Szkół w Barczewie – 27-28 lutego 2018 r. – link
– Gimnazjum nr 4 w Ełku – 7 marca 2018 r. – link

Konferencje:

–  O wyborze zawodu w powiecie kętrzyńskim – 6 marca 2018 r. – link


2016/2017

Podsumowanie I edycji Laboratorium

Inauguracja pilotażowego Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”