4 sierpnia 2022

Zaproszenie do udziału w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium . Mój Profil” w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo
Pracodawcy
Organy prowadzące szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych

Informujemy, że trwa ciągły nabór do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” na rok 2021/2022. Głównym celem Programu jest wsparcie uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz włączenie pracodawców i organów prowadzących w realizację szkolnego doradztwa zawodowego.

Szkoły, które do tej pory nie brały udział w Programie, przesyłają do 15 października 2021 r. na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie wypełnioną oraz podpisaną przez dyrektora szkoły i organ prowadzący deklarację współpracy, kartę informacyjną o szkole oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych koordynatorów szkolnych.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w Programie przedsiębiorców wszystkich branż z województwa warmińsko-mazurskiego. Zachęcamy do wypełniania deklaracji współpracy, karty informacyjnej o przedsiębiorstwie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych koordynatorów.

Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
(Laboratorium. Mój Profil)

Informacji na temat Programu udziela:

Renata Maria Iłeczko – starszy wizytator
tel. 89 52 32 423
e-mail: rileczko@ko.olsztyn.pl

Problemy techniczne związane z działaniem platformy Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” rozwiązuje Pan Stanisław Drozda – specjalista, e-mail: sdrozda@ko.olsztyn.pl

Do pobrania:

Dla przedsiębiorcy:

Dla szkoły:

Ułatwienia dostępu