17 kwietnia 2018

I wojewódzkie seminarium branżowe

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki 11 kwietnia 2018 r. uczestniczył w I Wojewódzkim Seminarium Branżowym w Braniewie, które zapoczątkowało cykl seminariów w województwie warmińsko-mazurskim, poświęconych zmianom w kształceniu zawodowym, oczekiwaniom rynku pracy, współpracy szkół z pracodawcami oraz doradztwu zawodowemu.

Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wyboru ścieżki edukacyjnej przez młodych ludzi. Zwrócił uwagę, iż rynek pracy ewoluuje, a wraz z nim procesy kształcenia, które muszą nadążyć za tempem i potrzebami potencjalnych pracodawców. Dodał, że dzisiaj w ludziach młodych należy kształtować umiejętności „uniwersalne”, które można wykorzystać na różnych stanowiskach pracy. Seminarium branżowe jest okazją do pokazania istotnego znaczenia, jakiego nabiera nie tylko wiedza teoretyczna zdobyta w procesie kształcenia, ale przede wszystkim umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Transformacja kształcenia zawodowego koncentruje się wokół aktywności ucznia i jak najlepszego przygotowania go do bieżącej sytuacji rynkowej. Taka forma współpracy szkoły z pracodawcą to gwarancja rozwoju szkół.

Podczas spotkania zaprezentowano różne koncepcje współpracy z pracodawcami oraz rozwiązania mające podnieść efektywność kształcenia i dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Seminarium było także okazją do przedstawienia przez przedsiębiorców swoich obaw i spostrzeżeń dotyczących organizacji kształcenia zawodowego, zadawania pytań oraz poznania potrzeb lokalnych pracodawców.

Ułatwienia dostępu