18 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017 na Warmii i Mazurach odbyły się w trzech największych miastach regionu: Ełku (13 października), Elblągu (16 października) i Olsztynie (17 października). Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych gości: parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji oświatowych, związków zawodowych. Wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Krzyże Zasługi otrzymało 7 osób. […]

13 października 2017

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół i placówek w województwie warmińsko-mazurskim Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa data w kalendarzu. W tym dniu kierujemy myśli ku szkole i nauczycielom. Uświadamiamy sobie, jak wielką wartością jest edukacja, jak duże znaczenie ma w życiu człowieka spotkanie właściwego nauczyciela. Nauczyciela, który zarazi pasją poznawania nauki, który rozbudzi zainteresowania, który sprawi, […]

11 października 2017

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski w minioną środę (04.10. br.) uczestniczył w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Miłkach, którą odprawili Biskup Pomocniczy Ełcki Romuald Kamiński oraz Ks. Marceli Ogar proboszcz Parafii. Podczas mszy Ksiądz […]

11 października 2017

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

W czwartek 28 września 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Wykład inauguracyjny pt. „W poszukiwaniu wartości” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Ostrowska z Uniwersytetu Warszawskiego, która podkreśliła, że wychowanie oznacza pomoc dziecku w odkrywaniu i rozumieniu wartości życia własnego i cudzego, a […]

29 września 2017

Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora […]

25 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, Informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Olimpiada składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji […]

21 września 2017

Nowe inwestycje szkolne

Dziś (21 września) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w obecności Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego wójtowie Gminy Stawiguda Irena Derdoń i Gminy Dywity Jacek Szydło oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podpisali umowy dotyczące realizacji inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury szkolnej obu gmin. W Bartągu powstanie nowy obiekt Szkoły Podstawowej w Rusi z halą sportową […]

21 września 2017

Nauczyciele odebrali certyfikaty

W czerwcu zakończyła się I ogólnopolska edycja szkoleń dla nauczycieli „Polska wiek XX – losy państwa i narodu” cykl „Między dwoma totalitaryzmami”. Z tej okazji w minioną środę (20 września br.) 26 nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Z wyróżnionymi pedagogami spotkali się: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Naczelnik Delegatury Instytutu […]

18 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pn. „ Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu […]

7 września 2017

Informacja dotycząca realizacji programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych     Ze względu na napięty harmonogram realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dostępnej w „Strefie dla zalogowanych” https://strefasio.men.gov.pl zakładka Ankiety, dotyczycącej udziału w ww. Programie.   […]