Kategoria: Dobre praktyki

23 marca 2017

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych
szkół i placówek
w województwie warmińsko-mazurskim

Serdecznie zachęcamy Państwa do dzielenia się i propagowania przykładów dobrej praktyki realizowanej w Państwa szkole lub placówce.

Zgłoszenia dobrej praktyki należy dokonać w następujący sposób:

  1. Wypełnienie załączonego formularza w wersji elektronicznej.
  2. Wydrukowanie i podpisanie formularza przez dyrektora szkoły/placówki.
  3. Wysłanie podpisanego formularza na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki
z dopiskiem: Przykłady Dobrej Praktyki

   4. Wysłanie formularza w wersji elektronicznej (w formacie edytora Word) na adres: apouch@ko.olsztyn.pl

Najciekawsze praktyki będą prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce Nadzór pedagogiczny/Dobre praktyki. Jednocześnie informujemy, że Warmińsko Mazurski-Kurator Oświaty zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji „dobrej praktyki” na stronie internetowej.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje Państwa zgoda opiekunów prawnych na wykorzystywanie wizerunku dzieci, a nadsyłane przykłady dobrych praktyk nie powinny zawierać prezentacji, zdjęć lecz link do strony, na której znajduje się informacja z podejmowanych działań.

Załączniki

Dobre praktyki - formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-05-08, rozmiar: 48 KB