Kategoria: Komunikaty

25 lutego 2020

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC (EFC) w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego, adresowanego do uczniów z małych miejscowości, którzy zamierzają kontynuować naukę w najciekawszych liceach i technikach w największych polskich miastach. Program stypendialny Horyzonty ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. […]

24 lutego 2020

Wycieczki zagraniczne – Komunikat GIS – zagrożenie zarażenia koronawirusem

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed podróżowaniem nie tylko do Chin, ale również Korei Południowej i Włoch. Te dwa kraje to w tym momencie poza Chinami najbardziej niebezpieczne miejsca na świecie pod względem prawdopodobieństwa zarażenia koronawirusem. Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum – to w […]

17 lutego 2020

Projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny […]

11 lutego 2020

Wykaz centrów kształcenia zawodowego realizujących zajęcia praktyczne w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Publicznych i Niepublicznych Centrów Kształcenia Zawodowego w woj. warmińsko-mazurskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji w zakresie jakich zawodów w Państwa placówkach odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów. Proszę o przekazanie informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 12.00. Link do ankiety: TUTAJ Warmińsko-Mazurski […]

6 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób […]

6 lutego 2020

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” – II edycja

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły podstawowe, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.   Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2020-2022 w oparciu o przygotowane […]

5 lutego 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Projekt realizowany jest przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej. Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku. Zaproszenie do udziału w projekcie: (pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów […]

31 stycznia 2020

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież […]

13 grudnia 2019

Ogólnopolski projekt „Dar na Stulecie”

„Dar na stulecie” – to tytuł ogólnopolskiego projektu, który ma upamiętnić setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Wolontariat, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, czy edukacyjnym, to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się do akcji. Więcej informacji znajduje się na stronie […]

5 grudnia 2019

Godzina Kodowania

W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 r. trwać będzie kolejny Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek). Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, która jest zarazem jedną z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Hasło na ten rok brzmi: „Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki”. Organizatorzy zachęcają szkoły do aktywnego włączenia się w […]

15 listopada 2019

Zaproszenie do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Hazard? Nie, dziękuję!”

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie zaprasza szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowe z województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania swojego udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Hazard? Nie, dziękuję!”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard. Tegoroczna edycja kampanii uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach prowadzonej kampanii: Hazard? […]

8 listopada 2019

Spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo, Powiatowi Koordynatorzy ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, Kierownicy szkolenia praktycznego w Branżowych Szkołach I stopnia/ Osoby odpowiedzialne za organizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w dniu 18 listopada 2019 […]