Kategoria: Komunikaty

10 września 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego […]

9 września 2019

Kampania społeczna „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci”

Fundacja po DRUGIE zaprasza placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r.

WKWO.5633.20.2019.GD Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od r. szk. 2019/2020

WKWO.552.73.2019. GD Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od roku szk. 2019/2020 Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) od 1 września 2019 r. Kurator oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Art. 4 […]

3 września 2019

Nagroda Króla UNESCO Hamada Bin Isa Al-Khalifa – edycja 2019

Wniosek mogą złożyć: osoby, instytucje, organizacje pozarządowe lub inne podmioty. O nagrodę mogą ubiegać się projekty ukazujące wykorzystanie sztucznej inteligencji przy wprowadzaniu innowacji w edukacji, uczeniu się i nauczaniu. Zgłaszane projekty / programy powinny: być w trakcie realizacji przez co najmniej 6 miesięcy, mieć praktyczne powiązanie z życiem, mieć możliwość powiększenia działania w obszarze danego […]

3 września 2019

Obowiązek informacyjny – Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe w technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych województwa warmińsko-mazurskiego Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 2019 r. poz. 391, wydane […]

29 sierpnia 2019

IV Rajd Konny ku czci płk Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka

W dniach 20-22 września 2019 r. w Fundacja Stadniny Koni Kierzbuń organizuje IV Rajd Konny ku Czci i dla Upamiętnienia Postaci płk Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. Wydarzenie ma na celu propagowanie wartości patriotycznych oraz większe zainteresowanie historią Polski. Program rajdu obejmuje różne imprezy o charakterze patriotycznym. Wydarzenie objął patronatem Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. W skład […]

1 lipca 2019

Program Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci szkół podstawowych woj. pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w programie „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”. Głównym celem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody i szeroko rozumianej gospodarki […]

11 czerwca 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i centrów kształcenia zawodowego Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników od 1 września 2019 r. (ankietę wypełniają tylko te szkoły/centra kształcenia zawodowego, które powyższe turnusy będą prowadziły od 1 września 2019 r.). Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 17 […]

3 czerwca 2019

Informacja o klasach patronackich

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników, Branżowych Szkół I Stopnia, Szkół Policealnych Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej funkcjonowania w szkołach klas patronackich (tabelę wypełniają tylko te szkoły, w których takie klasy są lub będą tworzone od 1 września 2019 r.). Proszę o wypełnienie tabeli (formularz poniżej) w terminie do dnia 14 czerwca […]

21 maja 2019

Informacja MEN na temat posiłków uczniów w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Informacja na temat posiłków uczniów w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych     W myśl zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 1) poznanie kraju […]

21 maja 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]