Kategoria: Komunikaty

26 sierpnia 2020

Narodowy Dzień Sportu 2020

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza szkoły i placówki oświatowe do udziału w VIII edycji Narodowego Dnia Sportu organizowanego 19 września 2020 r.   Projekt Narodowy Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.   Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia: […]

21 sierpnia 2020

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego jest prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą. Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu konkursów przedmiotowych, w tym do: zabezpieczenia haseł dostępowych […]

5 sierpnia 2020

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 roku ustaliło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Tego dnia Laboratorium Wolności Religijnej, które powstało z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaprasza do upamiętnienia ofiar przemocy na tle religijnym. Poprzez podjęte działania, Laboratorium chce […]

3 czerwca 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra […]

22 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

Program, realizowany jest przez Fundację BNP Paribas, umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Od 2013 r. w programie wzięło udział […]

19 maja 2020

Program edukacyjny – Zdrowo Maluchowo

Fundacja Ziko dla Zdrowia rozpoczęła realizację nowego programu edukacyjnego Zdrowo Maluchowo. Cykl edukacyjny przygotowany jest z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach tej inicjatywy na stronie internetowej Fundacji regularnie publikowane będą materiały edukacyjne związane z tematyka zdrowia. Każda z proponowanych zabaw będzie obejmowała jedno zagadnienie, w ramach którego przygotowane będą trzy […]

15 maja 2020

Akcja studentów kierunku lekarskiego „Drzwi na wpół otwarte”

„Drzwi na wpół otwarte” to akcja organizowana przez Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland. Stowarzyszenie IFMSA zrzesza ponad milion studentów medycyny oraz młodych lekarzy i jest największą organizacją studencką na świecie. Na specjalnie stworzonym fanpage’u, na portalu społecznościowym Facebook zamieszczane są sprawdzone informacje na temat kierunku lekarskiego na poszczególnych uczelniach. Akcja skierowana […]

13 maja 2020

e-Konferencja nt. INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w drugiej ogólnopolskiej e-Konferencji z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY. Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie […]