Kategoria: Komunikaty

20 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy […]

20 stycznia 2021

Zaproszenie do udziału w działaniu „Edukacja zdalna” w ramach projektu IMPACT EdTech

European Schoolnet, będący siecią europejskich ministerstw edukacji, zaprasza do współpracy nauczycieli, którzy są gotowi przetestować rozwiązania w ramach działania „Edukacja zdalna” („Remote Schooling”) i przekazać informacje zwrotne na temat ich zastosowania pedagogicznego. Działanie „Edukacja zdalna” jest realizowane w ramach projektu IMPACT EdTEch. IMPACT EdTech jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont2020. Wspiera […]

12 stycznia 2021

Projekt grantowy „TIK? TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym ,,TIK? TAK!”  w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy […]

23 grudnia 2020

E-platforma Kinder Joy of moving Alternatywne lekcje WF

Polski Komitet Olimpijski objął patronat nad nową odsłoną projektu Kinder Joy of moving Alternatywne lekcje WF.   E-platforma skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy szukają narzędzi do kreatywnego działania z dziećmi i młodzieżą. Są na niej dostępne sportowe materiały video, podcasty, konkursy i quizy, również aktywujące i sprawnościowe.   Szczegółowe informacje są dostępne na […]

10 grudnia 2020

Kurs dla nauczycieli pn. Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom

Organizatorem kursu w ramach programu Scientix jest European Schoolnet – organizacja łączącą ministerstwa edukacji. NBS to rozwiązania inspirowane naturą i wspierające naturę, które są opłacalne, a jednocześnie przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W ramach „Exploring Nature‑Based Solutions in Your Classroom” uczestnicy: – dowiedzą się, czym są rozwiązania oparte na naturze (NBS), – zapoznają się z różnymi zasobami, narzędziami i strategiami integracji […]

9 grudnia 2020

Program „Lekcja o Legislacji”

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału w programie „Lekcja o Legislacji”. Program edukacyjny ma na celu szerzenie oraz budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do wieku jej odbiorców, w tym przypadku młodzieży i dzieci. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się m.in.: komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany […]

26 listopada 2020

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Przy zachowaniu […]

10 listopada 2020

Wirtualne Dni Dawcy Szpiku – projekt Fundacji DKMS

Fundacja DKMS zaangażowała się w szerzenie idei dawstwa szpiku i wiedzy na temat nowotworów układu krwionośnego oraz rejestracji w bazie Fundacji DKMS. W związku z panującą pandemią Fundacja zachęca do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Dawcy Szpiku organizowanym w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA. Projekt dedykowany jest szkołom ponadpodstawowym. Szerzenie idei dawstwa szpiku i zaangażowanie pedagogów oraz […]