Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

16 kwietnia 2018

Korpus Urzędników Wyborczych

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych. Zgłoszenia można składać do 16 kwietnia br. Załączniki: Pismo do Administracji Zespolonej, Uchwała PKW z dnia 12 marca 2018 r. (aktualizacja 26 marca 2018 r.), Informacja dla osób chcących zostać urzędnikiem wyborczym, Elbląg – jednostki i liczba urzędników, Olsztyn – jednostki i liczba urzędników.

Załączniki

9 marca 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” – rekrutacja do 22.03.2018 r. (zmiana warunków przez ORE)

(więcej…)

Załączniki

Wymagania wobec kandydatów
Data: 2018-02-13, rozmiar: 59 KB
Deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 83 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 63 KB
Ogłoszenie o naborze
Data: 2018-02-13, rozmiar: 77 KB
26 lutego 2018

Giełda kontaktów dla polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli z Polski, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów ze szkołami w Niemczech, na spotkanie o charakterze „giełdy partnerów”. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do 18 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje: www.pnwm.org

26 stycznia 2018

Praca dydaktyczna za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli nauczania początkowego, języka polskiego i historii do pracy dydaktycznej za granicą. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją nauczycieli znajdują się na stronie internetowej www.orpeg.pl

4 grudnia 2017

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, w ramach którego działa Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” poszukuje wolontariuszy, kandydatów na dyżurnego tej Placówki. Każda zainteresowana osoba powinna pobrać ze strony internetowej www.telefonzaufania.org ankietę i po jej wypełnieniu przesłać na adres: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 9B/22, 10-123 Olsztyn. Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.telefonzaufania.org

30 listopada 2017

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na Nauczyciela – Innowatora, który w ramach przedsięwzięcia zostanie wyłoniony do końca 2017 r. (jeden na terenie województwa) i nagrodzony nagrodą rzeczową. (więcej…)

22 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja” skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

Już po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym organizator proponuje trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Cele Konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  2. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  3. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do 8 stycznia 2018 r. zapisać się przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej organizatora.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: wiedza.pkn.pl

14 listopada 2017

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele

Informujemy, że trwa zbiórka darów w ramach czwartej edycji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017”. Organizatorem Akcji jest Fundacja Polskich Wartości, a Partnerem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Celem przedsięwzięcia jest okazanie wdzięczności Rodakom na Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy i utrwalanie historii. Zachęcamy Państwa do udziału w akcji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.polskiewartosci.pl

13 listopada 2017

Spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji nowego modelu kształcenia nauczycieli przygotowanej w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na  Spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji nowego modelu kształcenia nauczycieli przygotowanej w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  realizuje  projekt,  w  ramach  którego powołany  przez  ministra  zespół  ekspertów  ma  za  zadanie  opracować  wstępną  i  końcową wersję  przykładowych  programów  kształcenia  nauczycieli  w  szkołach  wyższych  w  ramach projektu  pozakonkursowego  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  pn.  „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

Celem  projektu  jest  modernizacja  systemu  kształcenia  nauczycieli  w  szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli. Wyniki  prac  zespołu  zostaną  wykorzystane  przy  przygotowaniu  konkursu, planowanego  do  ogłoszenia  na  2018  rok,  w  ramach  III  osi  priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W  finalnej  fazie  projektu  organizowanych jest  15  spotkań,  w  celu  skonfrontowania wypracowanych  przez  zespół  ekspertów  wstępnych  wersji  programów  kształcenia  z przedstawionymi  podczas  wcześniejszych  spotkań  diagnozujących  postulatów  środowisk akademickich,  pracowników  oświaty  oraz  otoczenia  społeczno-gospodarczego.  Wnioski  z tych  spotkań  będą  podstawą  do  wprowadzenia  ewentualnych  modyfikacji  i  korekt  w przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji.

 

Miasta w których planowane są spotkania konsultacyjne (listopad – grudzień 2017 r.):

23.11.2017 /czwartek/ – Poznań – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

23.11.2017 /czwartek/ – Warszawa – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

24.11.2017 /piątek/ – Kraków – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ – Rzeszów – zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ – Gdańsk – zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2017 do godz. 11:00

29.11.2017 /środa/ –  Lublin- zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2017 do godz. 11:00

01.12.2017 /piątek/ – Warszawa- zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017 /poniedziałek/ – Poznań- zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017/poniedziałek/ –  Kraków – zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2017 do godz. 11:00

06.12.2017 /środa/ – Wrocław- zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017 /piątek/ – Kraków- zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017/piątek/ –  Szczecin – zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

11.12.2017 /poniedziałek/ – Warszawa- zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

12.12.2017 /wtorek/ – Gdańsk- zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

13.12.2017 /środa/ – Wrocław – zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (adres spotkania zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem).

Spotkania  odbędą  się  tylko  w  tych  miastach,  w  których  frekwencja  wynosić  będzie ponad 20 osób, z możliwością przepisania na inne spotkanie.

Adresaci:  przedstawiciele środowiska oświatowego, jednostki oświatowe

 

Rejestracja na spotkanie:

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: katarzyna.heith@nauka.gov.pl, zgodnie z w/w terminami. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jedno z w/w spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona, na każde spotkanie przewidzianych jest 50 miejsc.

Materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem spotkania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników.

Program spotkania:

10:45  –  11:00     Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

11:00  –  13:00  Prezentacja  przygotowanej  przez  Zespół  Ekspertów  propozycji  modelu

kształcenia przyszłych nauczycieli

13:00 – 13:30      Obiad

13:30 – 15:00      Dyskusja wokół zaprezentowanej przez Zespół Ekspertów propozycji

15:00 – 16:00      Konkluzje i wnioski z dyskusji

16:00                  Zakończenie

 

 

 

 

10 października 2017

Konferencja dla psychologów

Informujemy, że pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w dniach 16-17 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”. Konferencja adresowana jest do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów szkolnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: www.swps.pl

8 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: „Jak uczyć o energii jądrowej”

Uprzejmie informuję, że 27 września 2017 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącego się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 odbędzie się  bezpłatne szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych dotyczące energetyki jądrowej.

W trakcie szkolenia  nauczyciele otrzymają materiał edukacyjny (gry edukacyjne dla młodzieży, scenariusze lekcji i propozycje zadań) służące do realizacji zagadnień z nowej podstawy programowej oraz pakiet edu-box pt.: Jak uczyć o energii jądrowej. W skład pakietu edu-box
wejdzie m.in. urządzenie do detekcji promieniowania jądrowego do zastosowań edukacyjnych oraz aplikacje na telefony typu smartfon.

Rejestracji  można dokonać wysyłając pobrany ze strony http://www.biol.uw.edu.pl/pl/popularyzacja/jak-uczyc-o-energetyce-jadrowej formularz  na adres mailowy: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt  tel. 574 617 512,  e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

 

Załączniki:

 

  1. Zaproszenie dla nauczycieli.
  2. Program szkolenia.
  3. Formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Grażyna Dywańska

st wizytator

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 895232533