14 czerwca 2017

Komunikat

Przypominamy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 czerwca jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji centralnej, w tym Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W zamian nasz urząd będzie otwarty dla Państwa w sobotę 24 czerwca br.  

13 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych W związku z realizacją zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, prosimy o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik Niko 2 wg. załączonej tabeli. Informację proszę przesłać do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres: aszczawinska@ko.olsztyn.pl W przypadku zapotrzebowania na podręcznik Niko 1, który w […]

8 czerwca 2017

Gala laureatów konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2016/2017

Laureaci tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, posiadający co najmniej dwa tytuły, zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego podczas gali, która odbyła się 7 czerwca br. Zwracając się do licznie zgromadzonych gości, kurator oświaty pogratulował szkołom znakomitych wyników konkursowych oraz […]

7 czerwca 2017

Narada podsumowująca rok szkolny 2016/2017 z udziałem Kuratora Oświaty

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady podsumowujące rok szkolny 2016/2017. Program spotkania obejmuje wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego w minionym roku szkolnym. Narady odbędą się według następującego porządku: 26 czerwca 2017 r. – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52 godz. 9.00 (Olsztyn oraz powiat szczycieński), godz. […]

2 czerwca 2017

Rozstrzygnięcie VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego dziś, 2 czerwca br. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, organizowanego pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rokrocznie konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku przystąpiło do niego prawie 3000 uczniów ze […]

2 czerwca 2017

Dzień Dziecka w Olsztynku z udziałem ministra edukacji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 1 czerwca br., w drodze na VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, który odbywa się w Ostródzie, odwiedziła Szkołę Podstawową w Olsztynku. Okazją do spotkania z nauczycielami i uczniami był Dzień Dziecka. Na koniec zawodów sportowych dzieci z rąk minister Anny Zalewskiej otrzymały nagrody i wyróżnienia.

31 maja 2017

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Za pośrednictwem Państwa składam wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Życzę, by ich świat był światem, w którym dzieją się same dobre rzeczy, by wzrastały w serdecznej i ciepłej atmosferze, by spotykały się z życzliwością ludzi. Niech ten dzień będzie w przedszkolach, szkołach, placówkach dniem […]

30 maja 2017

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, […]

29 maja 2017

Młodzi posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży na spotkaniu z wojewodą i kuratorem

Od 1994 roku zawsze 1 czerwca gmach na Wiejskiej w Warszawie we władanie przejmują młodzi parlamentarzyści – w tym dniu odbywa się Sejm Dzieci i Młodzieży. Skupia on, tak jak Sejm RP, 460 posłów. Nim uczniowie zasiądą w ławach poselskich muszą przejść proces rekrutacji wykonując określone zadanie. W tym roku polegało ono na ustaleniu, czy […]

29 maja 2017

Konferencje i szkolenia na temat nowej podstawy programowej

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli realizują konferencje i szkolenia poświęcone nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyły się 3 konferencje dla nauczycieli: w kwietniu – zorganizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz w maju – przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Ośrodek […]

26 maja 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzą już Państwo, do której szkoły […]

24 maja 2017

Komunikat – Przypomnienie o obowiązku zgłaszania organizacji wypoczynku

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku W związku ze zbliżającym się okresem ferii letnich przypominam o obowiązku zgłoszenia organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży kuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 – […]

23 maja 2017

Festiwal piosenki i pieśni patriotycznej

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”, odbywającym się pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Od 10 już lat Szkoła Podstawowa najpierw, a obecnie Zespół Szkół w Jezioranach rokrocznie zapraszają inne szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do prezentacji pieśni i piosenek patriotycznych. Tegoroczny festiwal zgromadził […]