6 września 2017

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Z Nami Bezpieczniej – Rodzina i Szkoła Wobec Zagrożeń Cyberprzestrzeni i Światów Wirtualnych”

Informujemy, że w dniach 18-19 września 2017 roku w Braniewskim Centrum Kultury ul. Katedralna odbędzie się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa Regionalne Dni Bezpiecznego Internetu w województwie warmińsko-mazurskim  nt. „Z Nami Bezpieczniej – Rodzina i Szkoła Wobec  Zagrożeń Cyberprzestrzeni i Światów Wirtualnych”. Konferencję patronatem honorowym objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek […]

5 września 2017

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2017/2018  rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w Kościele pw. Św. Ojca Pio w Ostródzie,  której przewodniczył  Arcybiskup  Metropolita Warmińskiego Józef Górzyński. Następnie licznie zebrani goście na czele z senator Bogusławą Orzechowską, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim, władzami miasta oraz przedstawicielami szkół i placówek oświatowych Ostródy uczestniczyli w odsłonięciu muralu poświęconego Armii Krajowej, patronowi […]

1 września 2017

Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nominacji

W województwie warmińsko-mazurskim w ostatnim czasie o 405 osób powiększyła się grupa nauczycieli dyplomowanych. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończyły pracę komisje kwalifikacyjne powołane przez kuratora oświaty dla nauczycieli ubiegających się o ten stopień awansu zawodowego. Uroczyste wręczenie aktów nominacji z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego miało miejsce w dniach 29-30 sierpnia w […]

31 sierpnia 2017

Życzenia Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele, Uczniowie i  Rodzice, Przedstawiciele organów prowadzących w województwie warmińsko-mazurskim Rozpoczynamy nowy rok szkolny – 2017/2018, pierwszy  w zreformowanej szkole. Od 1 września zacznie funkcjonować 8-letnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia oraz obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W życie wejdą przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe. Życzę […]

29 sierpnia 2017

Narady kuratora oświaty przed nowym rokiem szkolnym

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki rozpoczął cykl narad z udziałem dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza odbyła się wczoraj (28 sierpnia) w Olsztynie. Głównym tematem spotkań jest organizacja roku szkolnego 2017/2018. Reforma edukacji stała się faktem, 1 września rozpoczną działalność 8 letnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, […]

29 sierpnia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy. 1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców. W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia […]

22 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z […]

11 sierpnia 2017

Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018

WKWO. 0230.4.2017   Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady inaugurujące nowy rok szkolny,  podczas których zostaną przedstawione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Spotkania  odbędą się według następującego porządku: 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)  – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski […]

3 sierpnia 2017

Informacja dotycząca realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na […]

26 lipca 2017

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku  Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo […]

26 lipca 2017

Działania i kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Odwaga ratuje życie Wraz z początkiem wakacji ruszyła nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Kampania ma nie tylko przestrzec przed brawurą czy brakiem rozwagi, ale też zachęcić i ośmielić każde dziecko do dbania o […]