21 marca 2017

Zarządzenie nr 12 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 12 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – LINK .

Ułatwienia dostępu