22 marca 2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 – rozporządzenia

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Treść rozporządzenia           Treść uzasadnienia

Minister Edukacji Narodowej podpisała także rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Treść rozporządzenia           Treść uzasadnienia

Informacje w powyższej sprawie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-i-placowek-rozporzadzenie-podpisane.html

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-w-roku-szkolnym-20172018-20192020-dla-absolwentow-gimnazjum-rozporzadzenie-podpisane.html

Ułatwienia dostępu