7 kwietnia 2017

Bezpieczeństwo dzieci korzystających z internetu

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego do dyrektorów szkół i placówek

Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, zobowiązuję Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania uczniów w sieci internetowej.

Proszę o podjęcie odpowiednich działań związanych z bezpieczeństwem uczniów w Państwa szkołach, w tym działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenia dla ich prawidłowego rozwoju.

Podczas spotkań z rodzicami proszę o przekazanie informacji na temat zagrożeń płynących z gier, które są niedostosowane do wieku młodego gracza i zawierają elementy przemocy oraz wymuszają autoagresję.

W przypadku pozyskania informacji na temat potencjalnych pokrzywdzonych, proszę o kontakt z oficerem dyżurnym właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.

Informuję, że można nawiązać współpracę w tym zakresie z organami ścigania tj. Policją, Prokuraturą (właściwymi miejscowo). Przedstawiciele tych instytucji deklarują chęć współpracy z Państwem w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Z poważaniem,
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu