11 maja 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
z województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Minister Administracji i Cyfryzacji konkursu pt. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”, opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”.

Mając na uwadze dużą przydatność opracowanych materiałów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych szkół i placówek zachęcam Państwa do ich wykorzystania.

Materiały dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Materiały zostały również udostępnione na stronach:

  • bezpiecznyinternet.edu.pl – strona powstała w wyniku projektu zrealizowanego wspólnie przez Fundację Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju. Na stronie dostępne są: publikacja „Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych”, Multibook dla dzieci oraz kwerenda skupiająca szereg opracowań, programów i wydarzeń, jak również słowniki pojęć;
  • ambasadorzy.kulturaonline.pl – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację dla Kultury.pl. Na stronie dostępna jest platforma e-learningowa zawierająca 15 szkoleń dla profesjonalistów;
  • chronmymlodosc.pl – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Na stronie znajdują się materiały dydaktyczne dla młodzieży i profesjonalistów.

Z poważaniem,
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu