8 czerwca 2017

Gala laureatów konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2016/2017

Laureaci tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, posiadający co najmniej dwa tytuły, zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego podczas gali, która odbyła się 7 czerwca br. Zwracając się do licznie zgromadzonych gości, kurator oświaty pogratulował szkołom znakomitych wyników konkursowych oraz zaakcentował rolę nauczycieli w motywowaniu uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Kurator podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za ich zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie „złote dziesiątki” szkół podstawowych i gimnazjów z największą liczbą laureatów. Dyrektorzy tych szkół otrzymali listy gratulacyjne. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum oraz Liceum im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Podczas gali laureaci podzielili się z innymi uczestnikami spotkania swoimi wrażeniami na temat przygotowań do konkursów oraz podziękowali nauczycielom za okazaną pomoc oraz rodzicom za wsparcie.

Serdecznie gratulujemy!

Załączniki

Złota dziesiątka - Szkoły podstawowe i Gimnazja
Data: 2017-06-08, rozmiar: 157 KB

Ułatwienia dostępu