19 czerwca 2017

Podsumowano rok działania „Laboratorium”

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w minioną środę (14 czerwca), podsumowano Pilotażowy Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium” realizowany w roku szkolnym 2016/2017. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, prezes Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński oraz właściciel przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o. Krzysztof Kamiński. Cel główny projektu zakłada wsparcie uczniów w wyborze zawodu przez ich bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, czyli udział w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy. W programie udział wzięło 15 gimnazjów z powiatu olsztyńskiego, z następujących miejscowości: Barczewa, Biskupca, Czerwonki, Dobrego Miasta, Dywit, Jonkowa, Kobułt, Kolna, Olsztynka, Purdy, Ramsowa, Stawigudy, Świątek, Tuławek i Węgoju. Do pilotażu zgłosiło się 18 przedsiębiorstw o różnych profilach działalności: metalowej, budowlanej, drukarskiej, administracyjnej, meblarskiej, oponiarskiej i oświetleniowej, jak również firmy produkujące urządzenia dla przemysłu oraz przędzę z lnu i konopi, a także zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz przetwórstwem owocowo – warzywnym. W pilotażu wzięło udział przeszło 650 uczniów. Łącznie odbyło się 59 wycieczek. Wszystkie wizyty przebiegały według przyjętego programu. Pilotaż został zrealizowany dzięki wsparciu organów prowadzących szkoły, które sfinansowały przejazdy uczniów. Podsumowując program, jego szkolni koordynatorzy oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele stwierdzili, że było to dobre działanie, przynoszące wiele pozytywnych efektów. Szczególnie podkreślano aspekt poznawczy; uczniowie odkrywali nowe miejsca, dowiadywali się o zakładach pracy, które znali ze słyszenia lub o których istnieniu w ogóle nic nie wiedzieli. Podczas wizyt w firmach poznawali konkretne zawody, ale również stanowiska pracy, które wspierają zasadniczy kierunek działalności danego przedsiębiorstwa. Obecni na spotkaniu przedstawiciele pracodawców, biorących udział w programie, zwracali uwagę na dobre przygotowanie uczniów do wizyt w ich zakładach. Podkreślali zaangażowanie i ciekawość młodzieży, a także deklarowali chęć dalszej współpracy w organizacji wycieczek. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki podziękował wszystkim instytucjom zaangażowanym w projekt, szczególnie samorządom za wsparcie. Jestem przekonany, powiedział kurator, że tylko poprzez takie inicjatywy, jak poznawanie rzeczywistych miejsc pracy, można zainteresować ucznia konkretnym zawodem, wzbudzić w młodym człowieku refleksję nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Dobrze przygotowane wycieczki zawodoznawcze, systemowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół z pracodawcami, poznawanie lokalnego rynku pracy przez uczniów już na wczesnym etapie edukacji, stwarzają szansę na trafne wybory zawodowe, a co za tym idzie, na związanie swojego dorosłego życia z „małą ojczyzną”. Kurator zapowiedział kontynuację programu w następnym roku szkolnym i rozszerzenie obszaru działania na inne powiaty.

 

Załączniki

Udział w Programie „Laboratorium”
Data: 2017-06-19, rozmiar: 190 KB

Ułatwienia dostępu