3 października 2017

Zasady uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania zajęć i wycieczek odbywających się na obszarach leśnych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku opracowała zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nadleśnictwa z obszaru Lasów Państwowych w Białymstoku. Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej znajduje się w załączniku.

Informacje na temat zajęć dostępne są również na stronach internetowych nadleśnictw: www.bialystok.lasy.gov.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu