15 września 2017

Certyfikat WMZPN „Piłka nożna w szkole”

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej zaprasza szkoły i placówki oświatowe województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie Certyfikat WMZPN „Piłka nożna w szkole”. Honorowy patronat nad projektem objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Celem projektu jest m.in. wypracowanie w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego systemu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, rozwijanie uzdolnień piłkarskich uczniów, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych i utrwalanie nawyków uprawiania sportu i zdrowego stylu życia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie organizatora pod adresem: www.wmzpn.pl

Ułatwienia dostępu