27 października 2017

70–lecie Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie

Obchody 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Grzędzie miały miejsce 20 października br. Rozpoczęła je Msza Święta, której przewodniczył ks. inf. Adolf Setlak. Oficjalna część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Przedstawiono historię placówki, jej dokonania na przestrzeni lat oraz współczesny obraz. Dla społeczności szkolnej wydarzenie miało szczególny charakter. Dzięki staraniom mieszkańców wsi oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, udało się ustrzec szkołę przed likwidacją. Fakt ten wybrzmiewał przy okazji okolicznościowych przemówień i gratulacji. Podkreślano, jak ważną rolę pełni szkoła w środowisku.

Życie szkoły to życie całej społeczności lokalnej. Szkoła w Grzędzie jest przykładem integracji mieszkańców wsi, ale przede wszystkim ich troski o dobro wspólne. Życzę, aby karty historii Szkoły w dalszym ciągu zapisywane były osiągnięciami uczniów, nauczycieli i rodziców – powiedział Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

Uroczystościom towarzyszyły wystawy archiwalnych zdjęć z życia szkoły, kronik szkolnych oraz prac uczniów.

Ułatwienia dostępu