27 października 2017

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty odwiedził Gminę Biskupiec

24 października 2017 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki spotkał się w Gminie Biskupiec z uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami. W trakcie wizyty kurator powiedział o wychowawczej i edukacyjnej roli szkoły, o znaczeniu przekazywania uczniom ważnych wartości i wzorców postępowania przez nauczycieli. Podkreślił, że to nauczyciel pełni rolę mistrza w kreowaniu sukcesów uczniów i staje się ich przewodnikiem i autorytetem. Kurator poruszył także tematykę związaną ze zmianami w szkolnictwie zawodowym. Mówił o znaczeniu utworzenia szkół branżowych I i II stopnia, które pozwolą młodym ludziom na zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie, kształcenie w poszukiwanych na rynku pracy zawodach, a także otworzą perspektywy zatrudnienia w nowo utworzonych miejscach pracy. Kurator Oświaty zapewnił zebranych, że wizytatorzy będą wspierać dyrektorów w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, zaakcentował ważną rolę rodziców w szkole. Podkreślił znaczenie i rangę małych szkół w lokalnych środowiskach na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Ułatwienia dostępu